top of page

2016 yılında başlayan kahve serüvenimiz, ATA Türk Kahvesine has özel bir harman ve kavurma sistemi ile Kahve pazarında faaliyet göstererek günümüze kadar ulaşmıştır.

 

ATA Türk Kahvesi markamızın oluşmasındaki en önemli sebep, Ata yadigari, Ata içeceğimiz, Türk Kahvesi’nin sadece bir içecek değil aynı zamanda kültürümüzle harmanlanmış ortak bir değerimiz olmasıdır.

 

Büyüyen ve gelişen sektörümüzle birlikte firmamızda altyapıya daha fazla bütçe ayırarak, kurumsallığa ve geleneksellikten evrenselliğe doğru yürüyüşünü “ Türklerin Dünyaya Armağanı… “ sloganıyla devam ettirmektedir.

Our coffee adventure, started in 2016, is a special blend and roast unique to ATA Turkish Coffee. system has reached today by operating in the coffee market.

 

The most important reason for the formation of our ATA Turkish Coffee brand, Ata heirloom,our Ata drink, Turkish Our coffee is not only a drink, but also a common value blended with our culture. It is not. With our growing and developing sector, by allocating more budget to the infrastructure in

our company, "The Gift of the Turks to the World ..." continues with the slogan.

HİKAYEMİZ

OUR STORY

bottom of page